Meny

Hvorfor lærling

Lønnsom arbeidskraft
Å ta inn lærlinger er en god og lønnsom investering. De fleste lærlingene blir ganske raskt verdifulle og produktive medarbeidere, og bidrar ofte til direkte inntekter. Lærlingtilskuddene fra det offentlige bidrar også til å redusere bedriftens lønnsutgifter.  

Skreddersy din fremtidige medarbeider!
En lærling kan læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset din virksomhets behov. Når læretiden er over, har du muligheten til å rekruttere en dyktig medarbeider som har bevist sin dyktighet gjennom læretiden og som blir en produktiv fagarbeider fra første dag. Dette er en medarbeider som kjenner virksomheten godt.


Sikre oppdatert kunnskap!
Lærlingordningen hjelper bedriften til bedre kunnskapsforvaltning. Blant annet får bedriften jevnlig faglig påfyll gjennom kurs og annen opplæring som tilbys lærebedrifter eksklusivt. Dermed sikrer lærlingordningen kontinuerlig fornyelse i din virksomhet.

Sikre framtiden for din bransje!
Videreføring av kunnskap gjennom lærlingordningen bidrar til å sikre fremtiden for bransjen. Seriøsitet, kvalitet og pålitelighet er holdninger som skapes gjennom praksis. Bedriften styrker sitt omdømme gjennom å ta inn lærlinger. Lærlingordningen bidrar også til å sikre bransjens konkurranseevne i et internasjonalt perspektiv

 

 

Besøksadresse:

Kongsvegen 50
Blokk C, 2. etg