Meny

Historikk

Opplæringskontoret er et flerfaglig kontor oppretta i 1997. Vårt "nedslagsfelt" er Nord-Helgeland, og kontorets lokaliteter er i Polarsirkelen  vidergående skole, avdeling Kongsvegen. Dette bidrar til at vi har et nært og godt samarbeid med de videregående skolene.

Før 1997 fantes det to fagkontor i distriktet, OKBH (kontor for bygg og anleggsnæring) og OHNH (Hotell og restaurantnæring). Disse ble beslutta sammenslått til ett, og 1 sept. så Opplæringskontoret Nord-Helgeland dagens lys.

OKBH og OHNH tok med seg 57 lærlinger, og etter sammenslåinga vokste kontoret med 32 nye lærlinger,  og 31 nye bedrifter tegnet seg inn som eiere. Innen utgangen av  1997 var det 89 lærlinger tilslutta kontoret, og det var 71 bedrifter som hadde tegnet eierskap!

i dag, 2015, er det over 300 lærlinger, som er registret i vår database.

I hovedsak har vi fordelt fagene mellom oss etter hvilken yrkesfaglig bakgrunn vi har her på kontoret.

Besøksadresse:

Kongsvegen 50
Blokk C, 2. etg