Meny

Fagskoler, Mesterbrev og Yrkesfaglærer

Oddmar Sjåvik, fra Karrieresenteret vet masse omfagskoleutdanning, mesterbrevordningen og hvordan bli yrkesfaglærer i Norge. Ta kontakt med karrieresenteret på telefon 75 14 28 00

Her er presentasjonen

Nordland fagskole i helse- og sosialfag tilbyr følgende fagskoleutdanninger:

Helse, aldring og aktiv omsorg

Kreftomsorg og lindrende pleie

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Tverrfaglig miljøarbeid

Besøksadresse:

Kongsvegen 50
Blokk C, 2. etg