Meny

Snarveier

 

NYHET!

Lærlingskolen Mo i Rana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkurs Ingeniør Campus Helgeland

Forkurs Ingeniør

 For opptak til forkurs må ett av følgende opptakskrav oppfylles:

  • Gruppe 1: Fagbrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studiespesialisering.
  • Gruppe 2: Videregående skole, studiespesialiserende retning og som ikke oppfyller de gjeldende særkrav for opptak direkte til bachelor i ingeniørfag (fordypning i matematikk og fysikk).
  • Gruppe 3: Fullført grunnskole og minst 5 års yrkespraksis tilsvarende heltid, evt. en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år. Deltid kan bli omregnet til heltid.

 

Forkurset har en egen læreplan slik at du skal være best mulig rustet til å kunne ta en ingeniørutdanning. Det undervises i emnene Matematikk, Fysikk, Norsk, Engelsk, samt Teknologi og samfunn.

Emnene Matematikk og Fysikk tar sikte på å gi studentene et godt grunnlag for ingeniørstudier. Emnene Norsk og Engelsk er mer praktisk rettet enn tilsvarende fag på studieretning AF /ØA. Emnet Teknologi og Samfunn erstatter de to tidligere emnene Kjemi og Samfunnsfag.

Timetallet pr. uke er som følger:

Matematikk..................... 10 t/u
Engelsk............................ 4 t/u
Norsk............................... 8 t/u 
Fysikk.............................. 7 t/u
Teknologi og samfunn........ 4 t/u

Valgalternativer i studiet

Studenter som allerede har generell studiekompetanse kan søke om fritak i fagene Norsk og Engelsk.

Nærmere informasjon blir tilsendt i forbindelse med tildeling av studieplass. Hovedopptaket er 1. juni for alle som har søkt innen fristen.

Studietilbud Campus Helgeland

Besøksadresse:

Kongsvegen 50
Blokk C, 2. etg